ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ

 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 3 stycznia 2023 roku Sławomir Paczkowski wniósł prowadzone przez siebie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo pod nazwą F.H. SP-FOOD Sławomir Paczkowski (NIP: 5541930598, REGON: 221238680) aportem do spółki komandytowej, pod nazwą:

 

F.H. SP-FOOD SŁAWOMIR PACZKOWSKI Sp. K.
ul. Olchowa nr 35A, 81-198 Mosty
REGON: 523957960, NIP: 5871738444, KRS: 0001008830

 

w której Sławomir Paczkowski pełni funkcję komplementariusza. Tym samym, z dniem 3 stycznia 2023 roku wskazana spółka przejęła cały majątek działalności gospodarczej Sławomira Paczkowskiego (stanowiący zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej) i spółka będzie kontynuować działalność tej firmy.